Danışmanlarımız

 Prof.Dr.Uğur KAYNAK: Kocaeli Ün. Jeofizik Böl. Emekli Öğr. Üyesi, Dohad Onur Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi

Doç Dr Oğuz Gündoğdu İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi,İTÜ Deprem Tahmin Projesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Berk ÜSTÜNDAĞ: İ.T.Ü. Bilg.Müh.Öğr.Üyesi,İTÜ Deprem Tahmin Projesi Yürütücüsü Dohad Onur Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi

Kerim AVCI: Jeofizik Mühendisi  İstanbul Ün. Jeofizik Bölümü .Dohad Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi

Cengiz Şentürk: Jeoloji Mühendisi İ.T.Ü Jeoloji Müh Bölümü Dohad, Danışma Kurulu Üyesi