Hakkımızda

17 Ağustos 1999… Topraklarının tamamına yakını deprem kuşağı içerisinde bulunan ülkemizde deprem belki de ilk kez kendisini bu kadar acı bir şekilde hissettirdi. Binlerce kayıp, yok olan aileler ve milyarlarca dolarlık maddi hasar…

17 Ağustos depreminden sonra ‘depremin tahmin edilebilirliğini’ araştırmak ve bunca acıyı en azından sonraki depremlerde yaşamamak adına bir avuç insan internete girdi ve bu doğal afeti önceden görebilmek amacıyla Türkçe ve yabancı dilde tüm interneti taradılar.

İşte bu sıralarda Yahoo’daki bir mesaj grubunda tamamen tesadüfen bir araya gelen bu gönüllü topluluk, depremin yol açabileceği can kaybı ve milyarlarca dolarlık maddi hasar konularında bilinçlendikçe bu işin ciddiyetini daha da kavrayarak çalışmalarına hız verdi ve 2002 yılı Nisan ayında DOHAD kuruldu.

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği; kısa adıyla DOHAD’ın özelliği, başta deprem olmak üzere doğal afetlerin tahmini konusunda tümüyle gönüllü ve maddi karşılık beklemeden çalışan en geniş sivil toplum örgütü olmasıdır.

www.sismikaktivite.org sitemizde sayıları 1500’ün üzerinde gönüllü gözlemcimiz deprem öncü işaretleri sayfamızda belirtilen ‘deprem öncesi haberci olaylar’ı 24 saat bize aktarmakta, bu gözlem ve daha bir çok veri ileride kullanılmak üzere sitemizde arşivlenmektedir.

Şüphesiz ki insan hayatının değerini ölçmek hiç bir şekilde mümkün değildir, dolayısıyla DOHAD olarak çalışmalarımızın temelini ülkemiz insanına verdiğimiz değer oluşturmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek vardır ki, o da özellikle Marmara Bölgesi’ni etkileyecek yıkıcı bir depremin, oluşturacağı milyarlarca dolarlık maddi hasarla ülke ekonomisine son derece ağır bir darbe vuracak olduğudur. İşte bu sebeplerden dolayı, yapmakta olduğumuz bu çalışmaları bir çeşit savaş olarak kabul ediyor ve insanımızın, ülkemizin geleceğini belirleyecek olan bu son derece önemli çalışmaya hepinizin katkılarını bekliyoruz.

AMAÇLAR

- Doğal afetler konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek, doğal afetlere karşı korunma önlemlerini almaya teşvik etmek,

- Deprem tahmini üzerine araştırmalar yapan ve kısa dönem tahminler için çalışmalarda bulunan bilim adamlarımıza destek olmak,

- Herhangi bir doğal afet durumunda, gerek afet öncesi gerekse afet sonrası çalışmalarıyla halkımız ve ülkemizin uğrayabileceği zararı en aza indirmektir.

İLKELERİMİZ

İlkeleriniz, ve genel olarak üyelerinizin ortak özellikleri:

- DOHAD, her meslekten yetişmiş kimselerin hiçbir karşılık beklemeden yöresine ve ülkesine hizmet ettiği gönüllü bir kuruluştur.
– DOHAD bir araştırma ve hizmet derneğidir. Dernekler Kanunu’na tabi olarak Türk Yasaları’na göre çalışır.
– DOHAD siyaset ile uğraşmaz. Konusunda siyasi amaç yoktur. Amacı doğa olaylarını anlamak, korunma amaçlı projeler üretmek ve doğal afetler sonrasında yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmaktır.
– DOHAD, insanlar arasında din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hizmet götürür ve topluma faydalı olmaya çalışır.
– Üyelerin siyasi görüş, amaç ve çalışmalarına saygı gösterilir. Üyeler dernek çalışmaları dışında istedikleri gibi siyasetle uğraşabilirler.

DOHAD’a üye olacak kişilerde neler aranır?

- Birinci şart Atatürk devrim ve ilkeleri ile Cumhuriyet’e bağlılıktır. Diğer şartlar; iyi bir vatandaş ve yurttaş olmak, çıkar gözetmeksizin birikimini toplumun yararına sunmayı kabul etmektir.
– İyi ahlaklı, hiçbir sabıkası ve karanlık geçmişi olmayan, iyi aile yapılı, kalbi insan sevgisi ile dolu, iyiliksever, araştırmayı seven,
– Gerek aylık toplantılara, gerekse hizmet çalışmalarına zaman ayırabilecek olan,
– DOHAD ilkeleri, çalışma ve toplantı kurallarına, disiplinine uyabilecek olan herkes DOHAD’a üye olabilir.