Akrobasi uça?? takla att?

Akrobasi uça?? takla att?

DENEY?ML? pilot ve gazeteci Murat Öztürk, dün akrobasi uçu?u s?ras?nda kaza geçirdi. Motorunda güç kayb? nedeniyle mecburi ini? yapan Öztürk’ün uça?? yerde takla att?. Kazay? hafif yaral? atlatan Öztürk’e ilk müdahale Hezarfen Havaalan?’nda yap?ld?.

Murat Öztürk, Büyükçekmece’de bulunan Hezarfen Havaalan?’ndan akrobasi uçu?u yapmak üzere saat 19.30’da havaland?. Tek motorlu, TC-CPH tescil i?aretli Pitts S-1B tipi uça?? ile yükselmeye ba?layan deneyimli pilot, tam bu s?rada motorda güç kayb? ya?ad?. Geri dönerek Hezarfen Havaalan?’na inmek isteyen Öztürk, piste ula?amayaca??n? anlay?nca yak?nlar?ndaki toprak alana ini? planland?. Topra?a teker koyduktan sonra takla atan uçak, ters dönerek durdu. Uçak kullan?lamaz hale gelirken kokpitten ç?kar?lan Murat Öztürk’e burada ilk müdahale yap?ld?. Ard?ndan ambulansla Bak?rköy E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’ne kald?r?lan Öztürk, yap?lan tetkiklerinden ard?ndan taburcu oldu.

Antrenman uçu?u s?ras?nda meydana gelen olayda arkadan esen sert rüzgar ve motorda ya?anan güç kayb? nedeniyle uça??n süratsiz kald???n? belirten Murat Öztürk, "Olay alçak irtifada oldu?u için hemen ini? planlad?m. Ancak piste yeti?mek mümkün olmad?’ dedi.

Kazayla ilgili olarak Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü soru?turma ba?latt?.

http://haber.gazetevatan.com/Haber/469249/1/Gundem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir