Antalya M=6 Depremi

28-11-2013 ANTALYA M=6 DEPREMİ

Uğur Kaynak

Rica: Bu çalışmada ölçümlerden ve hesaplamalardan üretilen haritalardan yararlanıldı. Tek kanıtı “Ben Dememiş miydim!” olan dayanaksız açılamalarla bir tutulmamasını umut ederim.

Antalya açıklarında deprem oldu. Bu konuda yerbilimciler açıklamalarda bulundu. Onlara teşekkür ederiz. Böylece oluşan depremin özelliklerini ve bundan sonraki beklentileri öğrenmiş oluyoruz. Ancak DOHAD diye bir sivil toplum kuruluşumuz var. Ben de orada danışmanlık yapmaktayım. Bu kuruluş depremden önce, oralarda neler olduğunun peşine düşerek önlem alınmasına gayret ediyor. Şimdilik Akdeniz’de ve Ege’de ölçüm ağımız yok. Bu depreme ilişkin sürekli veri akışını gözlemlemiştik. Ancak tahminlerimiz olabilir. (Henüz bu tahminleri incelemedim)

İzleyen paragraflarda EMSC’den ve UDIM’den alınmış haritalar üzerinde Uğur Kaynak tarafından yapılmış eklemeleri ve açıklamaları görmektesiniz. Olayı bir de gövde metin üzerinde açıklayalım:

http://u1312.hizliresim.com/1j/x/vzy11.jpg

Şekil-1   EMSC’nin Dışmerkez haritası

ŞEKİL-1. AÇIKLMASI

EMSC’nin bu haritasında makale yazarı için önemli olan şeylerden birisi, (h=64 km olarak) verilen odak derinliği, diğeri ise artçıların doğrultusudur. Magnitüdün 6.0 değil de, M=5.9 olmasının pek önemi yoktur. Özellikle artçıların doğrultusunun UDIM tarafından hesaplanan “Odak Çözümü Küresi”nin doğrultusu ile tam olarak çakışmasını önemsemekteyim. İzleyen açıklamalarda bu doğrultu ile yine (neredeyse tam olarak) çakışan ve Uğur Kaynak’tan başka hiç kimsenin dikkatini çekmeyen başka bir doğrultudan daha söz edilecek.

 

Şekil-2   UDIM’in  Toplu Dışmerkez Haritası ve Dışmerkez Kesitleri

ŞEKİL-2  AÇIKLAMASI

Bu Tümül Dışmerkez Haritasından elde edilen derinlik kesitlerinden sağdakisin, Fethiye’nin doğu bitişiğinden dalması olası” Kaş Dalma Batma Zonu”nu betimlemektedir.   Alttaki Doğu-Batı doğrultulu olan kesit ise, yaklaşık “Doğu 30.5 derece” boylamı ile “Doğu 31 derece” boylamı arasında yayılan bir Benioff-Wadati Zonunun varlığını göstermekledir. Zonun dalımı en az 45 derecedir.  Maksimum dalım derinliği 150 km’yi geçmektedir. Bu veriler tümüyle kurallara uygun olup, Kıprıs’ın güneyinden geçen Levanten DBZ varken, bu zonun varlığı, tam anlamı ile bir sürprizdir.

Şekil-3  UDIM’in Odak Çözümü

ŞEKİL-3  AÇIKLAMASI

Şekil-3’teki eklemeler UDIM’in odak çözümü haritası üzerine uygulanmıştır. Haritadaki yazılı kutuların açıklamaları: 

Ters Odak Mekanizması:

Odak Çözümü bu depremin bir Benioff-Wadati Zonu Depremi olduğunu göstermektedir. Doğrultusunun ise, Sultandağları ile paralellik göstermesinin de önemli mesajları vardır.

 

Ters Fay Doğrultusu:

Ancak biz o doğrultuyu Antalya körfezinde yer alan dışmerkez yıldızının üzerine taşıyalım.

 

Parazitik Dalma-Batma Zonu:

Batimetrik haritada göze çarpan çukurlukla düzlüğü ayıran çizgiye (doğal olarak) dalma batma işareti koyalım. Bu zon da beklenilmeyen bir sürpriz dalma batma zonu olduğu için buna “Antalya Parazitik Dalma-Batma Zonu” adını verelim. Bu zonun UDİM’in derinlik kesitine göre en azından 45 derece ile daldığını öğrendiğimize göre, 64 km derinlikli bir depremin, Zondan da yaklaşık 64 km hendek ardına doğru uzaklaşması gerekmektedir.  Haritanın ölçeğine bakıldığında bu açıklığın yaklaşık olarak 60 km olduğunu görürüz. (Demek ki yaklaşık 47 derece ile dalmaktaymış). Sonuçta bu yazılanların tümü, “Antalya Parazitik Dalma Batma Zonu”nun varlığını kanıtlamaktadır.

Batimetrik Haritaya Güvenmek

Şekil-4 Uğur Kaynak’ın 11.Nisan.2013 tarihinde www.sismikaktivite.org  sitesi forumunda yayınladığı “Dersimiz Okuma” isimli harita.

Makale Yazarı tarafından 11.Nisan.2013 tarihinde sismikaktiviteforum’da yayınlanan haritaya bakıldığında, Antalya Parazit Dalma Batma Zonu’nun deniz tabanındaki konumunun açıkça çizilmiş olduğu görülür. Haritanın amacı deniz tabanındaki levha tektoniği elemanlarının, öyle İngiliz casusu Lawrence’in cetvelle çizerek teklif ettiği; Irak-Suriye-Lübnan-Ürdün-Saudi Arabistan-Yemen-Umman-BAE-Katar-Dubai-Kuveyt sınırı gibi çizilemeyeceğidir. İşte USGS tarafından 0.5 ‘lik kurşun kalemle çizilmiş izlenimi veren şu ince çizgilerin anlamsızlığına bakınız. Ancak batimetrik harita ise deniz tabanı tektoniği hakkında harika bilgiler vermektedir.

Bu haritayı önemli hale getiren şey, M=6 Antalya depreminin tartışma götürmeyecek biçimde ispatladığı Antalya Dalma-Batma Zonu’nun, bu depremden sekiz ay, 17 gün önce aynı ölçekte ve aynı ayrıntıda çizilebilmesidir. Bu olgu, çizerin başarısından değil, batimetrinin güvenirliğinden kaynaklanmaktadır.

Bir diğer ilginç (rastlantı değil) olgu ise, Körfezde o tarihten önce oluşmuş bir depremin dış merkezinin (bakınız Şekil-4.) neredeyse üç-beş km hata ile, M=6 depremi ne çakışmasıdır. (Acaba bu deprem öncü müydü? Öyleyse öncüler ana şoktan sekiz buçuk ay önce de oluşabilir mi?)

Önemli Hatırlatma:

Bu altılık depremin, artçılarının ve olası benzerlerinin, uzun zamandan beri hazırlıkları süregelen Girit Fethiye arası Şiddetli bir anaşokla ilişkisi yoktur.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir