7.8 İRAN DEPREMİ

 

 

 

 

Gönderim Zamanı: 12-Ekim-2010 Saat 13:08

Açıkçası ucuz atlatılmış bir deprem olarak değerlendirilmelidir." yazarak paylaşmıştınız.
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2010 tarihli Afganistan'da oluşan bir deprem bilgilendirmenizde ise
"Pamir Virgasyonu. Bu konuda söylenecek çok şey var.
Bu açıklamalardan biri de en sade şekliyle şöyle olabilir:
Pamir Virgasyonu Kıtasal kabuk ortamında iki farklı sistemin birbirleri ile birleştikleri ve kaotik bir sürecin hâkim olduğu yerin adıdır. Pamir Platosu depremsellik bakımından çok ilginç bir yerdir. Daha çoklukla denizlerde veya sahillerde rastlanılan dalma batma zonlarından iki adedi, birbirlerine ters konumlu olarak burada yer alırlar. Bu dalma batma zonlarının bitiştiği yerde ise bir tabakalanma ters dönüşü oluşur. Buna virgasyon denilir." bilgilendirmeniz bulunmaktadır. Yazdıklarım kısa alıntılardır.
USGS
MAP  5.2   2010/10/06 17:49:44    29.750    69.555   10.0   PAKISTAN
MAP  4.6   2010/10/07 01:21:27    28.842    65.943   10.0   PAKISTAN
depremleri olmuştur.
Ayrıca
USGS
MAP  5.0   2010/10/07 01:40:05    39.132    70.262   14.4   TAJIKISTAN
MAP  4.9   2010/10/09 10:15:16    39.282    70.229   15.1   TAJIKISTAN
MAP  5.0   2010/10/09 10:58:12    38.785    72.882     9.8   TAJIKISTAN
depremleri de oluşmuştur.

Hocam, Gönderim Zamanı: 2 Ocak 2010 tarihli bir sorum üzerine "HARİKA" betimlemesiyle Paleotethys Eklem Yeri, Neotethys Eklem Yeri Kuzey ve Güney kanadı olarak çizdiğiniz ve bizlerle paylaşmış olduğunuz bir haritanız vardı. Bu değerli bilgilendirmelerinizi yeniden anımsamış oldum.

Yukarıda alıntıladığım depremlerle ilgili olarak da değerli görüş ve bilgilerinizi lütfen bizlerle paylaşır mısınız?

Sevgi ve saygılarımla. Fatma Çetin.

Selam.

Bu yörede tektonik birlikler o kadar çok sayıda ki birbirlerini etkilememeleri olası değil. İşte gözümüzün önünde, önce 1999 Gucerat depremi ile Hint Okyanusundan içeri giren gerilim boşalması, geçtiğimiz yıllar içerisinde Keşmir depremi, Pakistan depremi ve Quetta depremleri ile kuzeye doğru göç etmişti. Bu göç de farklı tektonik birimlerin içerisinde yol almıştı.

Şimdi bu son Tacikistan depremleri de Tren raylarını takip eder gibi, yoldan çıkmadan yeni bir tektonik birime atlamış olarak iş başında. Büyük Makaslamanın hemen doğusunda oluştu. Makaslama ise yeryüzünün en büyük iki doğrultu atımlı fayı arasındaki kesişmeden oluşmakta. Bu faylar,

1.Altındağ – Nansan – Gök Irmak Fayı

2.Karanlık Dağ – Çaydam – Sarı Irmak Fayı

adlarını alırlar. Şimdi belki de episantrlar bu fayların üzerinde doğuya doğru yürüyeceklerdir. 

 

Büyük Kesişim yeri kırmızı çemberle gösterildi.

Düzenleyen ugur kaynak – 13-Ekim-2010 Saat 13:27

Uğur Kaynak

 

 

 

Gönderim Zamanı: 14-Nisan-2010 Saat 10:38

Sayın Uğur hocam,

EMSC
Magnitude     Mw 6.9
Region     SOUTHERN QINGHAI, CHINA
    
Date time     2010-04-13 at 23:49:40.5 UTC
Location     33.23 N ; 96.65 E
Depth     33 km

USGS
Magnitude    6.9
Date-Time   
    * Tuesday, April 13, 2010 at 23:49:37 UTC
    * Wednesday, April 14, 2010 at 07:49:37 AM at epicenter
    * Time of Earthquake in other Time Zones

Location    33.271°N, 96.629°E
Depth    10 km (6.2 miles) set by location program
Region    SOUTHERN QINGHAI, CHINA
Distances    240 km (150 miles) NNW of Qamdo, Xizang (Tibet)
375 km (235 miles) SSE of Golmud, Qinghai, China
520 km (325 miles) SSE of Da Qaidam, Qinghai, China
1905 km (1190 miles) WSW of BEIJING, Beijing, China
Location Uncertainty    horizontal +/- 6.6 km (4.1 miles); depth fixed by location program
Parameters    NST= 73, Nph= 73, Dmin=654.4 km, Rmss=1 sec, Gp= 50°,
M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7

Oluşan bu deprem hakkında lütfen değerli görüş ve bilgilerinizi paylaşır mısınız?

Sevgi ve saygılarımla. Fatma Çetin.
 

Gönderim Zamanı: 14-Nisan-2010 Saat 12:09

Hindistan’ın Çin’e ettikleri.

 

EMSC ve USGS son Çin depreminin büyüklüğünü M=6.9 belirlemişler. Fakat Çin Jeofizik Araştırmalar Dairesi depremin büyüklüğünü M=7.1, derinliğini de 30 küsur km olarak hesaplamış. Önemli değil. Yöntemler ve kullanılan sinyaller farklı olunca sonuçlar da farklı çıkabiliyor.

Deprem Tibet’te oldu. Bir kasabanın 200-300 km güneyinde oluştu. Eğer deprem dışmerkezine yakın köyler varsa oralarda etkin yıkım oluşmuştur.

Beklenilen bir depremdi. Ben bile buradan depremin nerede olduğunu biliyorsam, Çinliler haydi haydi biliyorlardı.

Tibet platosu kimin eseri?

Hindistan’ın. Hindistan kuzeye doğru devinimini halen sürdürüyor. Bu devinim çok uzak bir dönme kutbunun kontrolünde yapıldığından, Hindistan Tibeti zorlarken hafiften batıya doğru da kayma yapıyor. Bu nedenle Hindistanla Tibet arasında sıkıştırmanın yanal bileşenini dengeleyen, yanal atımlı, kimi transform, kimi transcurrent ama hepsi de transpressional faylar oluşuyor. Bu durumda Himalaya’lar yükseliyor. (Everestin yüksekliğinin azalması tepesindeki buzların erimesindendir.)

Hafiften batıya doğru dönerek kuzeye doğru bastıran Hindistan yüzünden oluşan Tibet Faylarının hepsi de sol yönlü (olmak zorunda).

Diğer taraftan bu sol yönlü faylar Hindistan’a yaklaştıkça düşey bileşen de kazanmaktalar. Ya da diğer bir söylemle Hindistan’dan uzaklaştıkça düşey bileşenleri azalmaktadır.

Bu falyadan en güneydeki Rawalpindi–Katmandu Fayı olup dalma bileşeni sol yanal atımdan daha fazla olup, Himalayalar’ın da güneyinde yer alır. Hindistan ince ve sert kabuğu, işte bu fayın dalımı ile Tibet’in altına doğru saplandığından, önündeki Tibet kabuğunu sıkıştırıp, kırıştırıp kabartarak yeryüzünün en muhteşem dağ sırasını oluşturmuştur.

Kuzeye doğru ikinci fay hemen Himalayalar’ın ardındaki derin vadiden geçer. Burada iki farklı nehir oluşup Himalaya Dağ sırasının arka yüzündeki kar sularını denizlere boşaltır. Bunlardan biri batıya doğru akan İndus Nehri, diğeri doğuya doğru akan Zang-Po nehridir. Yani garip bir şekilde aynı vadinin içerisinde, vadinin ortalarında bir yerlerde doğup birbirlerine sırtlarını dönerek biri batıya diğeri doğuya akar. Bu vadinin tabanından geçen ikinci fayda eğim atım (düşey bileşen) doğrultu atımdan daha da azalır. Buna İndus-ZangPo Fayı denilir.

Üçüncü fay Tarım Havzasının da kuzeyinden geçer. Bilinen en uzun doğrultu atımlı faydır. Düşey bileşeni neredeyse sıfırlanmıştır. Uzay imajlarından takip edildiği kadarı ile yaklaşık 3800 km kadar hiç kesintisiz fakat cetvelle çizilmiş gibi keser geçer. Buna AltinTag-KaranlikTag- HoangHo-Nansan Fayı adı verilir. (Yani Altındağ-Karanlıkdağ-GökIrmak-Nansan) Genellikle ıssız dağları kesip geçtiğinden, buradaki segmentlerden birinde oluşacak M=8.5’lik bir depremde bile can kaybı olmayabilir.

 

 

Dördüncü doğrultu atımlı fay ise Bu üçüncü fay'ın batıdan doğuya doğru ilerlerken ortalarından ayrılıp güney doğuya doğru çok büyük bir yay çizerek Güney Çin Denizine ulaşır.  Bu fay da diğer büyük nehir yatağını sürer. Buna KaranlikTag-Chaidam-TzeungToo adı verilir. (Yani KaranlıkDağ-Çaydam-Sarı Irmak. “Sarı Irmak’ın Çincesini Çöng-Tu diye okuyunuz). 14.04.2010 M=7.1 depremi, işte bu dördüncü çapraz fayın ortalarında bir yerde oluştu

Neden beklenen bir depremdi derseniz.

Depremin oluştuğu fay sürpriz değil. Diri bir fay. Üstelik de uzun yıllardan beri semirip durmakta. O nedenle sürpriz değil.

Bundan sonra Öncelikle diğer iki komşu sistemde hareketlenmeler olacak ve beklenen başka depremler oluşacaktır. İlk aşamada büyük bir olasılıkla ve öncelikle yine bu fayın güney doğu uzantısında şiddetli bir deprem olabilir.

Bu dördüncü fay ile üçüncü fay arasında yer alan Yunnan-ÇöngTu kesişiminde ve/veya üçüncü fayın doğu, Nansan uzantısında bir şiddetli deprem olabilir.

Düzenleyen ugur kaynak – 14-Nisan-2010 Saat 12:19

Uğur Kaynak

 

 

 

Gönderim Zamanı: 2 Ocak 2010 Saat 00:54

 

Sayın Uğur hocam,
Aşağıya EMSC'den alıntılamış olduğum,
Magnitude      mb 5.5
Region     BHUTAN
Date time     2009-12-31 at 09:57:31.0 UTC
Location     27.30 N ; 91.44 E
Depth     15 km
Distances     127 km NW Guwahati (pop 899,094 ; local time 15:27 2009-12-31)
85 km NW Tangla (pop 17,724 ; local time 15:27 2009-12-31)
25 km E Mongar (pop 2,969 ; local time 15:57 2009-12-31)
depremi için yine EMSC bilgilendirmesinde
1897-06-12    91.0    26.0    8.3      ASSAM, INDIA
1923-09-09    91.5    25.5    7.1     MEGHALAYA, INDIA REGION
yazılmıştır. Bu depreme de Gönderim Zamanı: 13-Aralık-2009 Saat 14:30 olan yanıtınızdaki gibi "İşte size bir adet gereksiz deprem. " olarak mı bakmalıyız? Bu deprem hakkında lütfen değerli görüş ve bilgilerinizi paylaşır mısınız?
Hocam bir de yine EMSC'den alıntılamış olduğum,
Magnitude      mb 5.0
Region     YUNNAN, CHINA
Date time     2010-01-01 at 02:08:23.0 UTC
Location     26.41 N ; 99.91 E
Depth     10 km
Distances     83 km NW Dali (pop 134,040 ; local time 10:08 2010-01-01)
225 km NW Lucheng (pop 97,911 ; local time 10:08 2010-01-01)
depremi hakkında da değerli görüş ve bilgilerinizi lütfen paylaşır mısınız?

Sevgi ve saygılarımla. Fatma Çetin.

 

Gönderim Zamanı: 2 Ocak 2010 Saat 14:49

Sayın Uğur hocam,
EMSC den alıntılamış olduğum
Magnitude     mb 5.3
Region     TAJIKISTAN
Date time     2010-01-02 at 02:15:07.7 UTC
Location     38.21 N ; 71.44 E
Depth     10 km

Magnitude     mb 4.9
Region     CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN
Date time     2010-01-01 at 02:34:56.5 UTC
Location     40.81 N ; 52 E
Depth     49 km

depremleri ve geçtiğimiz yılda oluşan

Magnitude      mb 5.2
Region     KYRGYZSTAN
Date time     2009-12-22 at 05:54:35.0 UTC
Location     41.84 N ; 73.27 E
Depth     2 km
Distances     140 km NE Andijon (pop 318,419 ; local time 10:54 2009-12-22)
28 km E Toktogul (pop 19,336 ; local time 11:54 2009-12-22)
depremi için de lütfen değerli görüş ve bilgilerinizi paylaşır mısınız?

Sevgi ve saygılarımla.

 

Gönderim Zamanı: 2 Ocak 2010 Saat 21:07

Bu kadar kesin lokasyonlarla bir eklem yerinin aktive edildiğini ilk kez görüyorum.

 

Paleotethys Eklem Yeri TOPYEKUN çalışmaya başladı. Muhteşem!!! Himalayalarda bu eklem yeri Indus-ZangPo hattını  sürer.  Bu hat gelip sonunda Yunnan Çöng-Tu Kesişmesine (Transcurrent) bağlanır. İşte nasıl bağlandığı da bu haritadaki interpolasyon eğrisinden görülmektedir.

 Hindistanda oluşan büyük tarihsel depremleri bu sistemin dışında değerlendirmek gerekir. Fakat Bhutan Depremi de bi ek yerini temsil etmektedir.

 


Düzenleyen ugur kaynak – 2 Ocak 2010 Saat 21:16

Uğur Kaynak

 

 

Gönderim Zamanı: 2 Ocak 2010 Saat 22:52

Sayın Uğur hocam,

Harita açıklamalı değerli bilgilendirmeniz için sağ olunuz, çok teşekkür ederim. Peki hocam, bu topyekun çalışmanın bir değerlendirmesi yapılabilir mi? Gerçekten etkileyici ama bir o kadar da düşündürücü olması mı gerekir?

Sevgi ve saygılarımla.

 

Gönderim Zamanı: Dün Saat 21:07

 

 

Hindistanda oluşan büyük tarihsel depremleri bu sistemin dışında değerlendirmek gerekir. Fakat Bhutan Depremi de bu ek yerini temsil etmektedir.

DİKKATTTTT!!!!!!!

DEVAMI AŞAĞIDA… İKİNCİ BİR HARİTA VAR EK BİLGİLERLE DONANMIŞ…

Düzenleyen ugur kaynak – 3 Ocak 2010 Saat 10:48

Uğur Kaynak

 

Gönderim Zamanı: 3 Ocak 2010 Saat 10:47

Görüldüğü gibi bütün iri yarı depremler KİMMERİYEN eklem yerlerinde oluşmuştur. Buna Yalnız ve Güzel Ülkemiz de dahildir.

 Doğaldır ki bu transpressyondan sonra, Batı ve Doğu Türkelinde ters atım bileşeni olan yanal bileşen dengeleme fayları çalışacaktır. Ne zaman çalışacağını Allah bilir! (Bu son cümle Sayın Şengör Hoca'dan alınmıştır.) 


Düzenleyen ugur kaynak – 3 Ocak 2010 Saat 10:53

 

GÜNCEL DEĞERLENDİRME

Son M = 7.8 İran Depreminin oluştuğu tektonik yapı izleyen haritada görülmektedir. İlginçtir ki Bizim Ankara – İzmir Eklem yerimizin güneyinde Fakat Ege denizinde yer alan ve ada yayları ile betimlenen “Neotethys geri çekilen dalma batma zonları”, yaşlıdan gence doğru;

 

Mikonos

Naksos

Los

Thyra

Girit

 

Beşlisini aynen öykünen beş adet geri çekilen dalma batma zonu da, bu İran depreminin hemen bitişik güneyinde yer almaktadır. Tıpkı bizim Gediz Depreminin de bitişik güneyinde beş adet geri çekilen yayın varlığı gibi…

 

Geri çekilen bu beşli dalma batma zonunun en yaşlısında, yani kuzeyinde oluşan bu depremlere ben naçizane “Fosil Deprem” diyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged with

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir