Tarihçe

0 13 Temmuz 2012

17 A?ustos 1999… Topraklar?n?n tamam?na yak?n? deprem ku?a?? içerisinde bulunan ülkemizde deprem belki de ilk kez kendisini bu kadar...

1 2 3 4 5